Еко

__

Един от основните ни принципи – все същият още от първите дни в аптеката – беше да разработим продукти, които щадят кожата, но и околната среда. Днес този основен принцип се въплъщава в постоянни, многопосочни усилия за защита на околната среда и подкрепа на общността. Стремим се да постъпваме правилно и това е водещият принцип на всяко решение, което взимаме... от съставките, които подбираме, начинът, по който ги подбираме и как опаковаме продуктите си в процес БЕЗ ЗАГУБИ и използването на възобновяема енергия.

 
 
 

Съставки

__

Като защитаваме местната гръцка флора с 1200 характерни за нея вида, защитаваме световната флора

Всички наши формули са разработени възоснова на натурални или сертифицирани органични съставки. Нашите търсачи на растения подбират идеалния регион за култивиране на всяка билка на базата на климата и почвения критерий и същевременно работят за опазване на застрашените билки и устойчиво развитие на растителните популации.

Избягваме използването на груби химикали и вещества, които може да са вредни за кожата и околната среда. Избягваме употребата на небиоразградими съставки. Отпечатваме таблицата „Факти за формулата“ на нашите опаковки, за да опишем изцяло процента натурално съдържание и структурата на формулата по начин, понятен за всеки.

 
 
 

Производство и пакетиране

__

100% възобновяема енергия
Работим според редица надеждни, прости критерии, които осигуряват реално, количествено изразимо намаляване на емисиите. Нашият ГАРАНТИРАНО ЗЕЛЕН сертифициран завод – включително производство, пакетиране и складиране – работи изцяло с водноелектрически мощности. Центърът Корес има сертификати ISO и ECOCERT [14001: 2004].

98% от глобалните ни пазари се осъществяват без въздушен транспорт като част от постоянните ни усилия да ограничим въздушните пратки.

98% от опаковките ни са годни за рециклиране и когато е възможно, ги рециклираме. Ненужното опаковане е елиминирано. Цялото ни портфолио „КОСА и ТЯЛО“ е без кутии. На всеки продукт под таблицата „Факти за формулата“ са отбелязани и факти за опаковката.

Провеждаме цялостна политика за рециклиране във всяко отношение - печат, пластмаса, хартия, стъкло, електричество, електроника, продажба и пласмент. Поощряваме идеята за минирециклиране във всички наши магазини. За членовете на екипа на Корес постоянно се провеждат обучителни семинари.

 
 
 

Извличане на екстракти от растенията

__

Създадохме образцова, щадяща околната среда, първата в Гърция система за извличане на екстракти от растения. Тя позволява цялостно обработване на подбраните от нас съставки по такъв начин, че от всяка отделна билка накрая се сдобиваме с около 11 деривата, които могат да се използват във формулите. Превръщаме остатъците в органична почва и ги пращаме обратно към нашата мрежа от фермери, занимаващи се с органично земеделие. Това е буквално цикъл без загуби. Стигнахме до решението да използваме натурални вместо химически разтворители, независимо от по-високата цена, за да не допускаме обременяване на околната среда.

 
 
 

Общността

__

Работим в сътрудничество с микрофермери, селскостопански съюзи, образователни и обществени институции, включително и с ферми в рехабилитационни центрове и затвори. Обучаваме нашите партньори на органично земеделие и устойчиви селскостопански системи. Помагаме им във всички етапи на култивиране и събиране на реколтата; подкрепяме ги финансово чрез закупуване на тяхната продукция.

Изборът да не култивираме сами билките, от които се нуждаем, е съзнателен. Нашата цел е не да се конкурираме, а да подкрепяме фермерите и техните съюзи, както и целите общности.

Това съзнателно усилие е част от нашия фокус върху високоетично сътрудничество, което включва и мрежа от снабдители, състояща се от хора със специални потребности. Тази мрежа осигурява част от нашите рекламни материали, включително щамповане и шиене на изделия.

 
 
 

Дъбовата гора

__

Опазване на естествения хабитат

Приятели на дъба и природата е съюз с мисията да опази най-голямата дъбова гора в Югоизточна Европа.
Приятели на дъба и природата е съюз с мисията да опази най-голямата дъбова гора в Югоизточна Европа. Разположена в Северозападна Гърция, гората от 130 000 кв. метра е дом на:
• 256 ендемични растения
• 126 вида птици, 26 от които са заплашени от изчезване
• хиляди вековни дъбови дървета

Гората е заплашена предимно от незаконно изсичане и палежи. Корес допринася за подмяната на незаконно изсечените дървета с годишна финансова помощ и си сътрудничи с местните власти по ефективен план за защита.

 
 
 

Билки

Всички наши формули са разработени възоснова на натурални съставки...
Още >

Сътрудничество

Изборът да не култивираме сами билките, от които се нуждаем, е съзнателен...
Още >


Екстракция

Извличаме екстракти и изолираме активните вещества от подбрани растения с нашата щадяща средата... Още >

Проучвания

Често се смята, че натуралната козметика разчита предимно на традиционни рецепти вместо на...
Още >


Как произвеждаме

Водата е една от най-значимите съставки в мнозинството козметични формули...
Още >