Гръцката флора

__

Гръцката флора е прочута със своето богатство – наброява над 6500 вида, 1200 от които са ендемични растения и не се срещат в други части на света. Гърция е една от страните в света с най-голямо биологично разнообразие – нейните планини, континентална част и островите създават особено равновесие за растителния живот.

Поради местната топография разнообразието от микроклимати – на Егейските острови, на високите планини като Олимп, Парнас и Тайгет, на предразположената към засушаване южна земя – допринася за богатата флора, състояща се от растения, приспособени да виреят в тази уникална среда.

Разнообразието на гръцката флора вероятно най-добре може да се види чрез примера със „свещената“ скала на Акропола, която въпреки че е изключително сурова „растителна“ среда, приютява повече от 300 растения.

Mastiha tears are beads of clear resin formed in the Mastiha trees and dropped on the ground. They are gathered for their healing properties and used in traditional remedies.

Saffron is harvested by hand from the crocus flower by communities of growers in Northern Greece. With its complex bitter taste and exceptional medicinal applications,it is the most expensive spice in the world with a value equivalent to gold.

 

Species of native “mountain teas” that grow wild on the remote mountain terrain have proven antiinflammatory, antioxidant and antibacterial properties, and are sought after around the world.
 
 
 
 
Нанасяне на гръцката флора върху картата

За да са в състояние да откриват билките с най-високо качество...
Още >