Нанасяне на гръцката флора върху картата

__

За да са в състояние да откриват билките с най-високо качество, нашите ловци на растения в сътрудничество с Органичната селскостопанска лаборатория на Аграрния университет в Атина нанесоха на карта растенията от гръцката флора. Като работи за опазване на застрашените билки, устойчиво развитие на растителните популации и се базира на климатични и почвени условия, методи за репродуциране, разстояние на засаждане и количествен добив, този екип е подбрал идеалната зона за култивиране на всяка селектирана от Корес билка.

След оценка на резултатите от изследванията върху избраните растителни зони, изграждаме сътрудничество, чрез което подкрепяме местните общности, съюзи и селскостопански кооперативи. Социални критерии като безработица, изостанали селски региони, нуждата от финансова помощ са значителен фактор в процеса. С други думи, между два региона, които имат едни и същи показатели по отношение на почва и климат, Корес започва сътрудничество с най-изостаналия като част от постоянно усилие да подпомага местните фермери и да укрепва икономиката в района.


 
 
 
 
Гръцката флора

Гръцката флора е прочута със своето богатство – наброява над 6500 вида...
Още >